บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด

เยเนอรัล กรุ๊ป เริ่มต้นประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเยเนอรัล แคนดี้ จำกัด จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลูกอม และขนมขบเคี้ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพ GMP /HACCP/ISO9001:2015 สำหรับผลิตขายประเทศไทยและส่งออก และเป็นผู้นำตลาดลูกอมกลิ่นผลไม้และรสชาติอื่นๆ ที่ติดตลาด โดยผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จนมีชื่อเสียง ปัจจุบันได้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท จึงได้ก่อตั้งบริษัท ในเครืออีก 2 บริษัทคือบริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทขนมขบเขี้ยว และอีก 1 บริษัทภายใต้ชื่อบริษัท จี.ซี.ดิสทรีบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

 

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน  : ประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

วันหยุด : วันเสาร์,อาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:00 น.-17.30น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดการกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของบริษัท
 • Update สินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
 • สร้างและดูแลภาพรวม แนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัท การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของบริษัท
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาการทำการตลาดบน Social Media / Viral Maketing ให้ทันเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม
 • สร้างกลยุทธทางการสื่อสารบนสังคมออนไลน์ ร่วมกับ PM และ Agency
 • สามารถสร้างบทความและเนื้อหาและออกกราฟฟิคต่างๆ เกี่ยวกับแผนงานได้น่าติดตาม
 • สามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้า และตอบข้อสงสัยของลูกค้าเกี่ยวกับกิจกรรมและสินค้า
 • ติดตามผลการจัดกิจกรรมบน Social
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

 

คุณสมบัติ

เพศ   ชาย – หญิง

อายุ(ปี) : 24 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1-2

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี ออกแบบ Website  สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ  ได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • บริการรถรับส่งพนักงาน

 

ข้อมูลติดต่อ

คุณจำเนียร ผาสุขกิจ
บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด 51/3 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

www.generalgroup.com
โทร 0-2980-9206 ต่อ 468,125,213 หรือ 085-9113843

สมัครงานนี้

บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด

เยเนอรัล กรุ๊ป เริ่มต้นประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเยเนอรัล แคนดี้ จำกัด จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีที่ได้ดำเนินธุรกิจเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตลูกอม และขนมขบเคี้ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานคุณภาพ GMP /HACCP/ISO9001:2015 สำหรับผลิตขายประเทศไทยและส่งออก และเป็นผู้นำตลาดลูกอมกลิ่นผลไม้และรสชาติอื่นๆ ที่ติดตลาด โดยผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท จนมีชื่อเสียง ปัจจุบันได้มีการลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท จึงได้ก่อตั้งบริษัท ในเครืออีก 2 บริษัทคือบริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทขนมขบเขี้ยว และอีก 1 บริษัทภายใต้ชื่อบริษัท จี.ซี.ดิสทรีบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทในเครือทั้งหมด

 

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : ประจำ
สถานที่ปฎิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด
วันหยุด : วันเสาร์,อาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 น.-17.30น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงกิจกรรมให้กับแบรนด์บริษัท ร่วมกับ Product Manager ลูกอมและขนม
 • ดูแลช่องทางการสื่อสารการตลาดกิจกรรม ออกบูธ Roadshow ฯลฯ และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
 • จัดหาพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการทำกิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานกับทีม Trade Marketing และฝ่ายขาย ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 • วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมการตลาด
 • จัดทำงบประมาณในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานและผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • จำทำรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจของคู่แข่งที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

เพศ ชาย – หญิง
อายุ(ปี) : 29-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1-2

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสารโฆษณาหรือสาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะทางด้านการบริหารงานและวิเคราะห์ทางการตลาด
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี

 

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

 

ข้อมูลติดต่อ

คุณจำเนียร ผาสุขกิจ
บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด 51/3 หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

www.generalgroup.com
โทร 0-2980-9206 ต่อ 468,125,213 หรือ 085-9113843

สมัครงานนี้