Gummy

ฟรุตกัมมี่รสองุ่น

ขนมฟรุตกัมมี่รสองุ่น
(วุ้นโซเดียมซีเอ็มซีสำเร็จรูป รสองุ่น)

ขนาด

12x12x24กรัม

สนใจสินค้า? คุณสามารติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือแบ่งปันเนื้อหานี้